03 Aug 2016

 

ရုပ္ ဆိုတာ -    အပူ၊ အေအး စတဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြေၾကာင့္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးတတ္တဲ့ သေဘာတရားကို ျပဆိုတာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ရုပ္လို႔ေခၚပါတယ္။
လူရဲ႕ ခႏၶာကုိယ္ၾကီးဟာ မီးနဲ႔ေတြ႕ရင္ေလာင္ကြ်မ္းပ်က္စီးတယ္။ အဲဒီလို အပူ အေအးတုိ႔နဲ႔ ေတြ႕ထိတဲ့အခါမွာ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးတတ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လူ႔ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ၾကီးကုိ ရုပ္လို႔ေခၚပါတယ္။

နာမ္ ဆိုတာ -  အာရံုကုိ ယူတတ္၊ သိတတ္တဲ့ သေဘာတရားျဖစ္တဲ့ စိတ္ကုိ ေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ကုိမွ ထပ္မံခြဲျခားလုိက္ရင္ ေစတသိက္  ဆိုတာေတြ ရွိပါတယ္။

ေစတသိက္ ဆိုတာ - မူလစိတ္ကုိ မွီတြယ္ျပီး ဒီ မူလစိတ္ကုိဘဲ ခ်ယ္လွယ္ျပီး စိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးတာကို ေခၚဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။
လူမွာ ေလာဘဆိုတဲ့ လုိခ်င္တတ္မက္မႈ စိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာရင္ ေလာဘစိတ္ျဖစ္ပါတယ္။
ေဒါသ ဆိုတဲ့ ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚရင္ ေဒါသစိတ္ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလို ေလာဘစိတ္၊ ေဒါသစိတ္၊ ေမာဟစိတ္ဆိုတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာတာကို ေစတသိက္လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ အဲဒီလို ေစတသိက္မ်ိဳးေပါင္း ၅၂ ပါး ရွိပါတယ္။ စားခ်င္တဲ့ စိတ္၊ သြားခ်င္တဲ့ စိတ္၊ လာခ်င္တဲ့ စိတ္၊ ထုိင္ခ်င္တဲ့ စိတ္၊ အိပ္ခ်င္တဲ့ စိတ္၊ အဲဒီလို စိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚမႈဟာ လူမွာ ၅၂ ပါး ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြ အားလံုးကို ေပါင္းစုျပီး ေစတသိက္လို႔ သတ္မွတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီ စိတ္နဲ႔ ေစတသိက္တုိ႔ဟာ အာရံုသုိ႔ ကုိင္းညႊတ္ျပီး အာရံုကို သိတတ္ၾကလို႔ သူတုိ႔ကုိေပါင္းျပီး နာမ္လို႔ ေခၚဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။
လူတစ္ေယာက္မွာ သုိ႔မဟုတ္ တိရစာၦန္တေကာင္မွာ စိတ္ ေစတသိက္ နဲ႔ ရုပ္တုိ႔ဘဲ ရွိၾကပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ရုပ္နဲ႔နာမ္ ႏွစ္ပါးဘဲ ရွိၾကပါတယ္။ 

နိဗၺာန္ ဆိုတာ  - ရုပ္၊ နာမ္တုိ႔ရဲ႕ ဒုကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ျငိမ္းရာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္မွာ မရွိဘူးလုိ႔ ဆိုရပါလိမ့္မယ္။

လူ႔ရဲ႕ ခႏၶာကုိယ္မွာ ရုပ္ခႏၶာက (၁) ပါး နာမ္ခႏၶာက (၄) ပါး  စုစုေပါင္း ခႏၶာ (၅) ပါး ရွိပါတယ္။

ရုပ္ခႏၶာတစ္ပါး - ရူပကၡခႏၶာ

ရူပကၡခႏၶာ - ရုပ္တရားအားလံုးတုိ႔ရဲ႕ အေပါင္းအစု ခႏၶာကုိယ္ၾကီး တစ္ခုလံုးမွာ ပါ၀င္တဲ့ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကို ရူပကၡခႏၶာလို႔ ေခၚဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။

နာမ္ ခႏၶာ (၄) ပါး ဆိုသည္မွာ -

ေ၀ဒနကၡႏၶာ - ေ၀ဒနာတုိ႔ရဲ႕အေပါင္းအစုု ထံုတယ္၊ က်င္တယ္၊ ကုိက္တယ္၊ ခဲတယ္၊ နာတယ္၊ ေအာင့္တယ္၊ ေမႊးတယ္၊ နံတယ္ စသည္ျဖင့္ ခံစားတတ္တဲ့ ေ၀ဒနာတုိ႔ရဲ႕ အေပါင္းအစုကုိ ေခၚတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္မွာ ျဖစ္ေပၚတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ နာမ္ခႏၶာလုိ႔ ေခၚတာ ျဖစ္ပါတယ္။

သညာကခႏၶာ - သညာတုိ႔ရဲ႕ အေပါင္းအစု သညာဆိုတာ မွတ္သားထားတဲ့သေဘာ ေမာင္ျဖဴ၊ ေမာင္နီ၊ ေဒၚညိဳ စသည္ျဖင့္ ေမြးဖြားလာတဲ့ လူပုဂၢဳိလ္ေတြက မ်ားျပားလြန္းေတာ့ ေရာေထြးေနမွာစုိးလို႔ သူ႔ဟာ ကုိယ့္ဟာ မွတ္မိေအာင္ နာမည္ေတြ နာမည္ေတြေပးျပီး မွတ္သားထားတာကုိ သညက္ခႏၶာလို႔ ေခၚပါတယ္။ ငါ၊ သူ၊ တပါး၊ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ ပုဂၢိဳလ္၊ သတၱ၀ါ ေတြဟာ သညာကၡႏၶာေတြပါဘဲ။ အမွန္တကယ္ရွိတာမဟုတ္ဘဲ မွတ္မိေအာင္ မွတ္သားထားတဲ့တရားေတြမို႔ ပညတ္တရားေတြလို႔ ေခၚဆိုပါတယ္။

သခၤါရကၡႏၶာ     - လူရဲ႕ စိတ္ကို ေစ့ေဆာ္မွဴ တိုက္တြန္းမႈ ျဖစ္တဲ့ စားခ်င္တယ္။ သြားခ်င္တယ္။ လာခ်င္တယ္။ ထုိင္ခ်င္တယ္။ ရပ္ခ်င္တယ္ ဆိုတာ ေတြဟာ သခၤါရ ခႏၶာပါဘဲ။ စိတ္မွာ ျဖစ္ေပၚတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ နာမ္ ခႏၶာထဲမွာ ထည့္ပါတယ္။ 

၀ိဥာဏာကခႏၶာ - လူမွာျဖစ္ေပၚတဲ့ စိတ္အားလံုးတုိ႔ရဲ႕ အေပါင္းအစုကုိ ၀ိဥာဏကခႏၶာလို႔ ေခၚပါတယ္။ စိတ္ကို ၀ိဥာဏ္လို႔လဲ ေခၚၾကပါတယ္။

ရုပ္ခႏၶာ (၁) ပါး နာမ္ ခႏၶာ (၄) ပါးကို သိရွိႏုိင္ေအာင္သာ တင္ျပျပီး နာမ္ခႏၶာ (၄) ပါးကို အားလံုးစုေပါင္းျပီး နာမ္တစ္ခုကိုပဲ ကူပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ လူရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္မွာ ရုပ္နဲ႔ နာမ္ ႏွစ္ပါးသား ရွိပါတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ လူရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္မွာ သညာအေနနဲ႔ မွတ္သားထားတဲ့ နာမည္ေတြ၊ အေခၚအေ၀ၚေတြဟာ မွတ္မိေအာင္သာ မွတ္သားထားတဲ့အတြက္ အမွန္တကယ္ရွိတဲ့ တရားမ်ား မဟုတ္ၾကဘဲ လုပ္ၾကံ ဖန္တီးထားတာေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ပညတ္တရားေတြလို႔ ေခၚပါတယ္။

လူရဲ႕ ခႏၶာကုိယ္မွာ အမွန္တကယ္ ရွိေနတာက ရုပ္နဲ႔နာမ္ ႏွစ္မ်ိဳးသာ ရွိတာေၾကာင့္ အမွန္ရွိ၊ တကယ္ရွိ၊ အဟုတ္ရွိတာကုိ ၊ ပရမတ္တရားေတြလုိ႔ ေခၚဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္မွာ ေမာင္ျဖဴက ပညတ္
ရုပ္နဲ႔နာမ္က ပရမတ္
ပညတ္နဲ႔ ပရမတ္ကို ခြဲျခားသိဘုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ပညတ္ကို ပညတ္မွန္းမသိ၊ ပရမတ္ကုိ ပရမတ္မွန္း မသိတာကို ေမာဟဖံုးေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အ၀ိဇၨာလို႔ ေခၚပါတယ္။

ေမာဟ ဆိုတာ အာရံုရဲ႕ သေဘာအမွန္ကုိ မသိျခင္း၊ ဖံုးကြယ္ျခင္း သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ လူ၊ ေခြး၊ ေၾကာင္ စသည္တုိ႔ကို ျမင္တဲ့အခါမွာ လူ၊ ေခြး၊ ေၾကာင္ စသည္တုိ႔ကုိ ျမင္တဲ့အခါမွာ လူ၊ ေခြး၊ ေၾကာင္ လို႔ ထင္ျမင္ေနတာဟာ ရုပ္နာမ္တုိ႔ရဲ႕ သေဘာအမွန္ကို မသိႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေမာဟက ဖံုးကြယ္ေပးထားလုိ႔ပါဘဲ။

အမွန္က လူ၊ ေခြး၊ ေၾကာင္ စသည္တုိ႔ဟာ မွတ္မိေအင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပညတ္တရားေတြပါဘဲ။ တကယ္ရွိ၊ အဟုတ္ရွိ၊ အမွန္ရွိတဲ့ ပရမတ္တရားျဖစ္တဲ့ ရုပ္နဲ႔နာမ္ကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္မွ အမွန္ျမင္္တဲ့ ၀ိဇၨာဥာဏ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေတာင္ပုလု ကမာၻေအး ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးက ရုပ္နဲ႔ နာမ္ကုိ ခြဲျခားသိႏုိင္ေအာင္ ၀ိပႆနာ အလုပ္ေပးတရားထဲမွာ ဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီးကု ယခုလို ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

သြားခ်င္တာက နာမ္၊ သြားရတာက ရုပ္
ရပ္ခ်င္တာက နာမ္၊ ရပ္ရတာက ရုပ္
ထုိင္ခ်င္တာက နာမ္၊ ထုိင္ရတာက ရုပ္
အိပ္ခ်င္တာက နာမ္၊ အိပ္ရတာက ရုပ္
သြားခ်င္တဲ့ စိတ္ (ေခၚ) နာမ္ ျဖစ္ေပၚလို႔ ရုပ္ခႏၶာၾကီးက ထျပီး သြားရတယ္။ ဒီလို သြားျပန္ေတာ့လဲ ေမာင္ျဖဴသြားေနတာမဟုတ္၊ ေမာင္နီသြားေနတာမဟုတ္၊ ပုဂၢိဳလ္၊ သတၱ၀ါ၊ ငါ၊ သူ၊ တပါး၊ ေယာက်္ား၊ မိန္းမသြားေနတာ မဟုတ္ နာမ္နဲ႔ ရုပ္သာ သြားေနတယ္လို႔ သိေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ရပ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ (ေခၚ) နာမ္ ျဖစ္ေပၚလို႔ ခႏၶာကုိယ္ၾကီးက ရပ္ေနရေသာ္လည္းပဲ ေမာင္ျဖဴ ရပ္ေနတာမဟုတ္၊ ေမာင္နီ ရပ္ေနတာမဟုတ္၊ ပုဂၢိဳလ္၊ သတၱ၀ါ၊ ငါ၊ သူ၊ တပါး၊ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ ရပ္ေနတာ မဟုတ္ နာမ္နဲ႔ ရုပ္သာ ရပ္ေနတယ္လို႔ သိေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ထိုင္ခ်င္တဲ့ စိတ္ (ေခၚ) နာမ္ ျဖစ္ေပၚလုိ႔ ခႏၶာကုိယ္ၾကီးက ထုိင္ေနရေသာ္လည္းပဲ ေမာင္္ျဖဴ ထုိင္ေနတာမဟုတ္၊ ေမာင္နီ ထိုင္ေနတာမဟုတ္၊ ပုဂၢိဳလ္၊ သတၱ၀ါ၊ ငါ၊ သူ၊ တပါး၊ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ ထုိင္ေနတာ မဟုတ္ နာမ္နဲ႔ ရုပ္သာ ထုိင္ေနတယ္လို႔ သိေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
အိပ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ (ေခၚ) နာမ္ ျဖစ္ေပၚလုိ႔ ခႏၶာကုိယ္ၾကီးက အိပ္ေနရေသာ္လည္းပဲ ေမာင္ျဖဴ အိပ္ေနတာမဟုတ္၊ ေမာင္နီ အိပ္ေနတာမဟုတ္၊ ပုဂၢိဳလ္၊ သတၱ၀ါ၊ ငါ၊ သူ၊ တပါး၊ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ အိပ္ေနတာ မဟုတ္ နာမ္နဲ႔ ရုပ္သာ ထုိင္ေနတယ္လို႔ သိေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အဲဒီလိုဘဲ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း အိမ္မႈကိစၥေတြ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ၾကရင္း ရံုးသူရံုးသားမ်ားကလည္း ရံုးသူရံုးသား အေလွ်ာက္၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကလည္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အေလွ်ာက္၊ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားကလည္း ေစ်းသူေစ်းသားမ်ား အေလွ်ာက္၊ ခ်က္တဲ့ျပဳတ္တဲ့ သူမ်ားကလည္း ခ်က္တဲ့ျပဳတ္တဲ့အေလွ်ာက္၊ မိမိတို႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကရတဲ့ လုပ္ငန္းကိစၥအ၀၀ေပၚမွာ နာမ္ႏွင့္ရုပ္သာ လုပ္ေနတယ္လုိ႔ သိျပီး မွတ္ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနတံမမ ေနေသာဟ မသိၼ ံ နေမေသာ အတၱာဟိ ပႆေတာ စိတၱံ သု၀ိမဇၨတိ အႏူပါဒါ အာသေ၀ဟိ ဆိုျပီး ဆရာေတာ္ၾကီးက ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ဆိုလိုတဲ့ အနက္ အဓိပၸါယ္ကေတာ့

ဧတံ - ဤ ရုပ္နာမ္တရားႏွစ္ပါးသည္ နမဇ - ငါမဟုတ္ နာမ္ရုပ္သာ ဟုတ္၏၊ ဧေသာ - ဤ နာမ္ ရုပ္တရားႏွစ္ပါးသည္ ေမ - ငါ၏ နအတၱာ- ကုိယ္မဟုတ္ နာမ္ရုပ္သာ ဟုတ္၏။ ႑ုတိ - ဤသုိ႔ ပႆေတာ ရႈျမင္တတ္ေသာ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္အား အႏူပါဒါ - တဏွာ မာန ဒိ႒ိအားျဖင့္ စြဲလမ္းျခင္း ဥပါဒါန္ မရွိသည္ ျဖစ္ႆ အာသေစဟိ - အာသေ၀ါ တရားေလးပါးတုိ႔မွ စိတၱံ စိတ္သည္ သု၀ိမုစၥတိ - ေကာင္းစြာလြတ္၏

နာမ္ရုပ္ကို တိတိက်က် အမွန္တကယ္ထင္လွ်င္ ပုထုဇဥ္ပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အာသေ၀ါတရားေလးပါး ကုန္ခမ္းေသာ ရဟႏၱာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားကဲ့သို႔ ခ်မ္းသာစြာ ေနရ၏ လို႔ ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ 

ဆရာၾကီး ေဒါက္တာ မင္းတင္မြန္ကလည္း ျမတ္ဘာ၀နာ စာအုပ္မွာ ေရးထားတာက အဲဒီလို အမွန္ရွိတာကို မသိ၊ အမွန္မရွိတာကုိ အမွားသိ ေနတဲ့ သေဘာဟ ေမာဟ ပါဘဲတဲ့။ ျပီးေတာ့ ရုပ္နာမ္ ၂ ပါး (သို႔မဟုတ္) ခႏၶာ ၅ ပါးတုိ႔ဟာ မပ်က္မစီး တည္ျမဲေနတဲ့ နိစၥတရားေတြ မဟုတ္ဘူး။ ခဏမစဲ တသဲသဲ ပ်က္ေနၾကတဲ့ အနိစၥတရားေတြသာ ျဖစ္ၾကတယ္။ ခ်မ္းသာတဲ့ သုခတရားေတြ မဟုတ္ဘူး။ ခဏ မစဲ တသဲသဲ ပ်က္ေနတဲ့ ဒဏ္ခ်က္ျဖင့္ အႏွိပ္စက္ခံေနရတဲ့ ဒုကၡတရားေတြသာ ျဖစ္ၾကတယ္။ အသက္ေကာင္၊ လိပ္ျပာေကာင္၊ အတၱေကာင္ (ငါေကာင္) စသည္တုိ႔ မဟုတ္ၾကဘူး။ ဘယ္ေတာ့မွ မပ်က္စီးဘဲ အစဥ္အျမဲတည္ျမဲေနမဲ့ အႏွစ္သာရလဲ မရွိ။ မိမိအလိုသို႔လည္းမလိုက္၊ အတၱေကာင္လည္း မဟုတ္ၾကတဲ့ အနတၱတရားေတြသာ ျဖစ္တယ္။ တင့္တယ္တဲ့ သုဘတရားေတြ မဟုတ္ၾကဘူး။ မတင့္တယ္ ရြံစဖြယ္ျဖစ္တဲ့ အသုဘတရားေတြသာ ျဖစ္ၾကတယ္။
အဲဒီလို အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ အသုဘ ဆိုတဲ့ ရုပ္နာမ္တုိ႔ရဲ႕ သေဘာအမွန္ကို မျမင္သိေအာင္ ေမာဟက ဖံုးကြယ္ထားေတာ့ ရုပ္နာမ္ေတြဟာ နိစၥဘဲ။ သုခဘဲ။ အတၱဘဲလို႔ ထင္ျမင္စြဲယူလိုက္တယ္။ အျမင္မွား၊ အသိမွားတာက ေမာဟ ေစတသိက္ျဖစ္ျပီး အယူအဆမွားတာက ဒိ႒ိ ေစတသိက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ရုပ္ နာမ္တုိ႔ဟာ နိစၥ သုခ၊ အတၱ သုဘ ပဲလုိ႔ ထင္ျမင္စြဲယူလုိက္တဲ့ အခါမွာ တဏွာ၊ ရာဂ စသည္ျဖင့္ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးရတဲ့ ေလာဘကလည္း အစြမ္းကုန္ တပ္မက္တြယ္တာေတာ့တာေပါ့တဲ့။

ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ တုိ႔ဟာ အကုသိုလ္တရားတို႔ရဲ႕ အရင္းအျမစ္ မူလေတြပဲ စိတ္မွာေလာဘ ေမာဟတို႔ ယွဥ္လိုက္ရင္ လိုခ်င္တတ္မက္တဲ့ ေလာဘစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာတယ္။ စိတ္ကုိ ေဒါသ ေမာဟတုိ႔ ျခယ္လွယ္ခြင့္ရရင္ ေဒါသစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာတယ္။ ေမာဟနဲ႔ ၀ီစီကိစၨာတို႔ ယွဥ္တြဲျပီး စိတ္ကုိျခယ္လွယ္ခြင့္ရရင္ ကုသိုလ္ေရးမွာ ယံုမွားသံသယျဖစ္မႈ ေတြေ၀မႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။
အေလာဘ၊ အေဒါသ၊ အေမာဟ၊ တရားတို႔ဟာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ တရားတို႔ရဲ႕ ဆန္႔က်င့္ဘက္ တရားေတြဘဲ အ ေလာဘက ကာမဂုဏ္အာရံုကို မလိုခ်င္ မတပ္မက္တဲ့သေဘာ စြန္႔လႊတ္ေပးကမ္းႏုိင္တဲ့ သေဘာျဖစ္တယ္။ အ ေဒါသက မၾကမ္းတမ္းမခက္ထန္တဲ့ သေဘာ သည္းခံခြင့္လႊတ္တဲ့သေဘာ ေမတၱာသေဘာျဖစ္တယ္။

အေမာဟက အာရံုရဲ႕ အမွန္သေဘာကုိ ထိုးထြင္းသိျမင္တဲ့ ပညာသေဘာျဖစ္တယ္။ စိတ္မွာ အေလာဘ၊ အေဒါသ တုိ႔ယွဥ္လိုက္ရင္ မိမိရဲ႕ ပစၥည္းဥစၥာတုိ႔ကုိ မတပ္မက္မတြယ္တာေတာ့ဘဲ သူတပါးေကာင္းစားေရးအတြက္ စြန္႔ၾကဲေပးကမ္းလွဴဒါန္းႏိုင္လာတယ္။ မိမိကိုယ္က်ိဳးေတြကုိ စြန္႔ျပီး သူတပါးတုိ႔ရဲ႕ အက်ိဳးကို သယ္ပိုးထမ္းရြက္လာႏိုင္တယ္။ သူတပါးတုိ႔ရဲ႕ ျပစ္မွား က်ဴးလြန္မႈေတြကို သည္းခံခြင့္လႊတ္ျပီး ေမတၱာထားႏိုင္လာတယ္။ ေကာင္းျမတ္တဲ့ ကုသုိလ္စိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာေတာ့တာပါဘဲ။
အေမာဟ ဆိုတဲ့ ပညာ ေစတသိက္ဟာ အကုသိုလ္တရားတုိ႔ရဲ႕ ေရွ႕ေဆာင္အၾကီးအကဲျဖစ္တဲ ေမာဟကို အျမစ္ျပတ္ေအာင္ ပါယ္သတ္ႏုိင္တယ္။
သမထနဲ႔ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာတုိ႔ကို ရႈပြားလို႔ ရုပ္နာမ္တုိ႔ရဲ႕ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ၊ အသုဘ သေဘာတုိ႔ကို မွန္ကန္စြာ ျမင္သိလာတဲ့အခါ ၀ိပႆနာဥာဏ္ အဆင့္ဆင့္ဆိုတဲ့ ပညာေတြ ျဖစ္ေပၚလာျပီး ရုပ္နာမ္တို႔ရဲ႕ သေဘာအမွန္ကို မသိေအာင္ ဖံုးကြယ္ထားတဲ့ ေမာဟကို တြန္းလွန္ဖယ္ရွားႏုိင္ပါတယ္။
အဲဒါေၾကာင့္ ဆရာၾကီး ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္က ျမတ္ဘာ၀နာ စာအုပ္မွာ ယခုလို စပ္ဆိုထားပါေသးတယ္။

- ရုပ္ နာမ္တို႔ရဲ႕ သေဘာအမွန္ကို မသိေအာင္ ဖံုးကြယ္တာက ေမာဟဆိုတဲ့ အ၀ိဇၨာ
- အမွန္မသိေအာင္ အေမွာင္ခ်ျပီး ေတြေ၀ေစတာ အ၀ိဇၨာ
-အမွန္ကိုမျမင္ အမွားျမင္ျပီး အမွားထင္ေစတာ အ၀ိဇၨာ
-အျမဲမျပတ္ တရစပ္ ျဖစ္ခ်ဳပ္ေနတာ ရုပ္နာမ္ႏွစ္ျဖာ
-ရုပ္နာမ္ျဖစ္ပ်က္ မျမင္သည့္အတြက္ ျမဲတယ္ထင္တာ အ၀ိဇၨာ
-ရုပ္နာမ္ျဖစ္ပ်က္ မျမင္သည့္အတြက္ ဆင္းရဲမထင္တာ အ၀ိဇၨာ
- မျမဲဆင္းရဲ မျမင္သိဘဲ ျငိစြဲတြယ္တာ ေလာဘတဏွာ
- တဏွာထြက္ရာ ငါးခႏၶာကုိ ငါဟု ယူတာ ဒိ႒ိပါ
- တဏွာ ဒိ႒ိ စြဲကပ္ျငိ အပါယ္ထိ ျမဳပ္ရပါ
-ဘ၀ သံသရာ က်င္လည္ကာ လြန္စြာဆင္းရဲပါ
- ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္လိုက ရႈပါ့ ၀ိပႆနာ
- ရုပ္ နာမ္ သဘာ၀ လြန္တိက် သိမွေမာဟကြာ
-ပညာအလင္းေရာင္ ထြန္းလင္းေျပာင္ မိုက္ေမွာင္ကင္းေတာ့တာ
- နိဗၺာန္သာေခါင္ ေဘးမဲ့ေသာင္ မဂ္ေဆာင္ေရာက္မည္သာ

ရုပ္တရား နာမ္တရားတို႔က ခဏမစဲတသဲသဲ ျဖစ္ပ်က္ေနတာကို မသိေအာင္ ဖံုးကြယ္ထားတာက ေမာဟဆုိတဲ့ အ၀ိဇၨာပါဘဲ၊ အ၀ိဇၨာက အမွန္သေဘာကို မသိေအာင္ ဖံုးကြယ္ထားေတာ့ အနိစၥ- မျမဲဘူးဆိုတာကို နိစၥ - ျမဲတယ္လုိ႔ ထင္တယ္။
ဒုကၡ - ဆင္းရဲပဲဆိုတာကုိ သုခ- ခ်မ္းသာတယ္လို႔ ထင္တယ္။ အနတၱ- ငါမဟုတ္ဘူးဆိုတာကို အတၱ- ငါ လို႔ထင္တယ္။ အသုဘ- မတင့္တယ္ဘူး ဆိုတာကို သုဘ- တင့္တယ္လို႔ ထင္တယ္။ 
ျမဲတယ္၊ ခ်မ္းသာတယ္၊ တင့္တယ္တယ္၊ ငါပဲ-ငါ့ဥစၥာပဲ လို႔ ထင္မွတ္မွားေတာ့ တဏွာက တပ္မက္စြဲလမ္းပါေတာ့တယ္။ အ၀ိဇၨာနဲ႔တဏွာတုိ႔ကို အေၾကာင္းခံျပီး ကိေလသာတရားေတြ တိုးပြားလုိ႔ ဆင္းရဲ ဒုကၡေတြ ဆူေ၀လာေတာ့တယ္။
အ၀ိဇၨာနဲ႔ တဏွာတို႔ဟာ ဆင္းရဲျခင္းအားလံုးရဲ႕ ေရေသာက္ျမစ္ေတြဘဲ။ သည္ေရေသာက္ျမစ္တုိ႔ကို အငုတ္မက်န္ေအာင္ ပယ္လွန္ခုတ္ပုိင္းႏုိင္ပါမွ ဆင္းရဲေတြအားလံုး ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားၾကလိမ့္မယ္။ အငုတ္မက်န္ေအာင္ ခုတ္ပုိင္းတဲ့နည္းက အ၀ိဇၨာဖံုးကြယ္ထားတဲ့ အမွန္သေဘာေတြကို အရွိအရွိအတုိင္းျမင္သိလာေအာင္ ၀ိပႆနာ ရႈတဲ့နည္းပါပဲ။
အဲဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶျမတ္စြာက မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ ေတာ္မွာ
သမထ၊ ၀ိပႆနာ ရႈပြားျခင္းဆိုတဲ့ မဟာသတိပ႒ာန္ ခရီးလမ္းမၾကီးဟာ-
- သတၱ၀ါတို႔ရဲ႕ စိတ္ကုိ စင္ၾကယ္ေစဖုိ႔
- စုိးရိမ္ျခင္း ေသာကနဲ႔ ငိုေၾကြးျခင္း ပရိေဒ၀တုိ႔ကုိ လြန္ေျမာက္ေစဖုိ႔
- ကုိယ္ဆင္းရဲ၊ စိတ္ဆင္းရဲတုိ႕ကို ခ်ဳပ္ျငိမ္းေစဖို႔
-အရိယ မဂ္ကိုရဖုိ႔နဲ႔
- နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳဖုိ႔အတြက္ တေၾကာင္းတည္းေသာ ခရီးလမ္းမၾကီးျဖစ္တတ္လို႔ ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ ယေန႔ လူ႔ဘ၀ကို ေရာက္ရွိလာၾကတဲ့ ေယာဂီသူေတာ္စင္အေပါင္းတုိ႔သည္လည္း ရုပ္နာမ္တုိ႔ရဲ႕ သေဘာအမွန္ကို သိရွိႏုိင္ေအာင္ သမထ ဘာ၀နာ၊ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာ မ်ားကို အားထုတ္ၾကျခင္းျဖင့္ ရုပ္နာမ္တို႔၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းရာျဖစ္ေသာ ျမတ္နိဗၺာန္ၾကီးသုိ႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳနုိင္ၾကပါေစ။

လူ နတ္ျဗဟၼာ သတၱ၀ါ အားလံုး ေဘးရန္ကင္းေပ်ာက္ ခ်မ္းသာသုိ႔ ေရာက္ရွိႏုိင္ၾကပါေစ။

၀ိေ၀က 
ဓမၼေရာင္ျခည္

 

Contact

General Inquiries

Please use this email address to contact me by email.

ceomoenaymin@mmcities.com

Connect with me