03 Aug 2016

 

ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုးသိသည့္အတိုင္းပဲ အိပ္စက္ျခင္းဟာ က်န္းမာေရးအတြက္ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ လူ႔သက္တမ္း သုံးပံုတစ္ပံုကို အိပ္စက္ျခင္းျဖင့္သာ ကုန္ခမ္းေစပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ေကာင္းေကာင္းအိပ္ေပ်ာ္ဖို႔အတြက္ ေမြ႕ယာေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ေခါင္းအံုးေကာင္းေကာင္း လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ သင့္မွာထုိအရာမ်ားရွိျပီဆိုလွ်င္ မွန္ကန္တဲ့ အေနအထားနဲ႔ အိပ္စက္ဖုိ႔ကလည္း အေရးၾကီးပါတယ္။ ဘယ္ေတာ့အခါမွ ေမွာက္မအိပ္ပါႏွင့္။ သင့္အိပ္ယာခင္းကို ပံုမွန္လဲေပးပါ။ ည အိပ္ခါနီး ေရခ်ိဳးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အမ်ိဳးမ်ိဳး ေ၀ဖန္ၾကပါသည္။ ညအိပ္ခါနီး ေရခ်ိဳးျခင္းသည္ အမွန္တကယ္ေကာင္းပါသည္။ 

(၁) ခႏၶာကိုယ္ကို ေျဖေလ်ာ့ေစျခင္း
ခႏၶာကိုယ္ေျဖေလ်ာ့ျခင္းသည္ သင္ ညအိပ္ယာမ၀င္ခင္မွာ အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္ပါသည္။ 

(၂) ခႏၶာကိုယ္ ဇီ၀ကမၼျဖစ္စဥ္ကို ပံုမွန္အတိုင္း ေႏွးေကြးေစျခင္း
သင္၏ ခႏၶာကိုယ္၏ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း၊ အသက္ရႈႏႈန္းႏွင့္ အျခားအစာေခ်ျဖတ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေႏွးသြားျပီး သင့္ခႏၶာကိုယ္ အိပ္စက္ဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

(၃) ဓါတ္မတည့္ႏုိင္သည့္ အရာမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစႏုိင္ျခင္း
သင္သည္ မၾကာခဏ ဓါတ္မတည့္၍ ယားယံတတ္သူျဖစ္ပါလွ်င္ ညေနခင္းတိုင္း ေရပံုမွန္ ခ်ိဳးေပးပါ။ 

(၄) စိတ္ဖိစီးမႈ ေလ်ာ့ခ်ျခင္း
သင္ စိတ္ဆိုးေနခ်ိန္ (သို႔) စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္ မ်ားျပားေနလွ်င္ အိပ္ယာကို ဘယ္ေတာ့မွ တန္းမ၀င္ပါႏွင့္။ ေရခ်ိဳးလိုက္ျခင္းက ထုိကဲ့သို႔ အရာမ်ားကို ေျပေလ်ာ့ေစပါသည္။

(၅) အိပ္ဖုိ႔အခ်ိန္ပုိရျခင္း
သင္က ညအိပ္ခါနီး ေရခ်ိဳးထားသည့္အတြက္ မနက္က်လွ်င္ ေရမခ်ိဳးဘဲ အလုပ္သြားႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အိပ္ခ်ိန္ပိုရပါသည္။

(၆) ဆဲလ္အေသမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးျခင္း
 ညအိပ္ခါနီး ေရခ်ိဳးျခင္းသည္ ဆဲလ္အေသမ်ားႏွင့္ ဖုန္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးျပီး အေရျပားအတြက္ အထူးေကာင္းမြန္ပါသည္။ 

(၇) အိပ္ယာခင္းကို သန္႔စင္ေစျခင္း
အိပ္ယာခင္းသည္ ညအခါတြင္ မ်ားစြာေသာ အမႈန္အမႊားမ်ားကုိ ရင္ဆိုင္ရပါသည္။ အကယ္၍ သင့္ခႏၶာကိုယ္သည္ ေရမခ်ိဳးထားလွ်င္ အေရျပားမွာ ရွိေသာ ဘတ္တီးရီးယား ပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ အိပ္ယာခင္းကို ထိေစျပီး အိပ္ယာခင္းကို ပို၍ ညစ္ပတ္ေစပါသည္။

(၈) အျခားေကာင္းက်ိဳးမ်ား
ၾကြက္တတ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ၾကြက္သားမ်ားကို ေျပေလ်ာ့ေစျခင္း၊ ညအိပ္မေပ်ာ္ျခင္းကို ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း၊ 

သတိျပဳရန္
ေရခ်ိဳးျပီးလွ်င္ ေခါင္းကို ေျခာက္ေသြ႕ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။ ေခါင္းေရစိုႏွင့္ အိပ္ယာထဲ ဘယ္ေတာ့မွ မ၀င္ပါႏွင့္။ ေခါင္းေရစိုႏွင့္ အိပ္ယာ၀င္မိပါက သင္အေအးမိပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အတူ Hair Dryer ႏွင့္ အေျခာက္ခံျပီး ဆံပင္အရမ္းပူေနသည့္အခ်ိန္ အိပ္ယာမ၀င္ပါႏွင့္။

ေရေအးခ်ိဳးျခင္းျဖင့္ ရရွိေသာ က်န္းမာေရးေကာင္းက်ိဳးမ်ား

 ခႏၶာကိုယ္ ခုခံအားစနစ္ကို လႈံေဆာင္ေပးျခင္း၊ လူကို တတ္ၾကြလန္းဆန္းေစျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းကို တြန္းလွန္ေသာ ေဟာ္မုန္းဓါတ္မ်ား ထုတ္လုပ္မႈကို အားေပးျခင္း၊ သင္၏ ခႏၶာကိုယ္ ဇီ၀ကမၼျဖစ္စဥ္ကို လ်င္ျမန္ေစျခင္း၊ သင္၏စိတ္ကုိ ေပါ့ပါးေစျခင္း၊ အေရျပားကုိ တင္းရင္းေစျခင္း၊ ဆံပင္ကြ်တ္ျခင္းမွ ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း။

ေရေႏြးခ်ိဳးျခင္းျဖင့္ ရရွိေသာ က်န္းမာေရး ေကာင္းက်ိဳးမ်ား
ခႏၶာကိုယ္ ၾကြက္သားမ်ားကို ေျပေလ်ာ့ေစျခင္း၊ စိတ္ဖိစီးမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း၊ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ျခင္းကို သက္သာျခင္း၊ ေယာင္ရမ္းမႈကို ေလ်ာ့က်ေစျခင္း၊ စိုးရိမ္စိတ္ကုိ ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း၊ ႏွာစီးျခင္းကို ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္မွ အဆိပ္အေတာက္မ်ား ဖယ္ဖ်က္ေပးျခင္း၊ ေခြ်းေပါက္မ်ားက်ယ္ေစျပီး အေရျပားကို သန္႔ရွင္းေစျခင္း။

Health Benefits of Showering Before Bed

We all know that sleeping is very important for our health.
When you remember the fact that we spend nearly third of our lives sleeping, you want to do everything possible that your sleep is all that it should be.

If you want to sleep well, you must have a good mattress and pillow.
When you have that, you must choose a good sleeping position.
Never sleep on your chest, and always choose sleeping on your back or on your side.
The air in your room has to be ventilated so you breathe fresh air while you are sleeping.
Change your sheets often and make sure that your room has no light in it.
Proper routine before bed will ensue that you fall asleep faster and that you get quality sleep.
Now we come to the interesting part: showering before sleeping and its health benefits.

1.Relaxes the body
This is probably the most important thing you can do before you go to bed.
Everyone knows that you have to be relaxed to fall asleep, and showering can be a great way to accomplish that.
2.Slows your body down
Since you are relaxed, your heart rate, your breathing and your metabolism are significantly reduced which means that your body has prepared itself for sleeping.
3.Reduces allergy symptoms
If you suffer from allergies, it is best that you take a shower in the evening.
Since your sheets will be clean, and your body will not have any dust, pollen or dirt particles, your allergy symptoms will be significantly reduced.
4.Reduces stress
You don’t want to go to bed angry or full of worries about your job or love life.
Showering will help you forget your problems, even for a little while.

5.More time to sleep
If you take a shower in the evening, you will have more time to sleep in the morning.
Just remember how many times you wished for another 15 minutes in your bed when your alarmed went on.

6.Removes dead skin cells
If you take a shower before you go to bed, you are not only removing dirt, but you are also removing dead skins cells.
Those cells would otherwise end up in your sheets.

7.Clean sheets
Your sheets collect a very large number of particles during the night.
You are constantly turning while you are sleeping and you body is getting rid of dead skin cells. Combination of dead skin cells, dust, bacteria and other particles makes your sheets very dirty very quickly. If you go to bed and you didn’t took a shower, you are transferring all the dirt from your body to your sheets.

Other benefits

Prevents muscle cramps
Relaxes muscles
Helps with insomnia

Warnings
If you decide you want to take a shower before you go to bed, than make sure that you dry your hair properly, and don’t go to sleep while your hair is still wet.
This can be a perfect way of getting cold or flu.
Dry your hair very well, and don’t go to bet while your hair is too hot.
You won’t be able to sleep if your hair and head are still hot from blow drying your hair.

Contact

General Inquiries

Please use this email address to contact me by email.

ceomoenaymin@mmcities.com

Connect with me